Żywienie Człowieka i Metabolizm

Żywienie Człowieka i Metabolizm, IŻŻ, Warszawa, 2002–2020 

Prof. M. Jarosz był redaktorem naczelnym kwartalnika Żywienie Człowieka i Metabolizm w latach 2002–2020. Był on redaktorem naukowym, autorem i recenzentem wielu artykułów dotyczących wpływu żywności, żywienia i stylu życia na metabolizm i zdrowie człowieka w zakresie prewencji i leczenia chorób.

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia