Polityka zwrotów

 1. Zwrotu towaru zakupionego na www.instytutjarosza.pl można dokonać do 14 dni od dnia odbioru zamówienia (w ramach umownego prawa odstąpienia od umowy).
 2. Zwrot ceny za produkt lub jej części następuje niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia:
  1. otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania – w przypadku odstąpienia od Umowy;
  2. uznania reklamacji albo złożenia oświadczenia o braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia Ceny – w przypadku złożenia reklamacji albo żądania wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia Ceny Produktu;
  3. otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu Ceny – w przypadku obniżenia Ceny;
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 4. Koszt zwrotu Produktu ponosi Klient.
 5. Po otrzymaniu przesyłki przez Sprzedawcę Produkt jest sprawdzany i jeśli spełnia warunki zwrotu, dokonamy zwrotu zgodnie z oryginalną metodą płatności.
 6. W przypadku zwrotu wynikającego z wykonywanego prawa do odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do poniesienia kosztu zwrotu Produktu i koszt ten nie jest zwracany Klientowi.
 7. W przypadku zwrotu wynikającego z reklamacji Produktu, Klient ponosi koszt wysyłki Produktu do Sprzedawcy, który następnie jest zwracany Klientowi po przesłaniu potwierdzenia poniesionych kosztów zwrotu Produktu.
 8. Szczegółowe informacje o sposobie i terminie odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość znajdziesz w Regulaminie sklepu.

Procedura zwrotu:

 1. Przygotuj Produkt do zwrotu.
 2. Wypełnij i wydrukuj formularz odstąpienia od Umowy lub przygotowaną reklamację Produktu i umieść je w przesyłce wraz z Produktem.
 3. Odeślij zwracaną przesyłkę na adres: Instytut Edukacji Żywieniowej i Stylu Życia Profesora Jarosza sp. z o.o., ul. Brazylijska 12/18, 03-946 Warszawa.
 4. Po otrzymaniu przesyłki przez Sprzedawcę Produkt jest sprawdzany i jeśli spełnia warunki zwrotu, dokonamy zwrotu zgodnie z oryginalną metodą płatności lub rozpoczniemy procedurę reklamacji, w zależności od przyczyny zwrotu.

Kalendarz pełen zdrowia

23 lipca

Apolinary, Bogna, Brygida
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?