Żywienie chorych ze stomią

Żywienie chorych ze stomią, Jarosz M., Dzieniszewski J. (red.), PZWL, Warszawa, 2014

Prof. M. Jarosz był redaktorem i głównym autorem poradnika dla osób, u których z powodu ciężkiej choroby wytworzono chirurgicznie stomię, czyli sztuczne połączenie światła jelita grubego lub światła jelita krętego (cienkiego) ze skórą brzucha. Książka zawiera praktyczne porady i zalecenia specjalistów z Instytutu Żywności i Żywienia. Dostarcza informacji jakich potraw należy unikać oraz z jakich produktów przyrządzać posiłki dla osób ze stomią. Zawiera też przykładowe jadłospisy, które z pewnością ułatwią chorym planowanie menu. Omówiono w niej także fizjologię przewodu pokarmowego, a także wpływ częściowego lub całkowitego usunięcia jelita na funkcjonowanie tego układu.

Kalendarz pełen zdrowia

20 kwietnia

Agnieszka, Jagna, Amelia
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!