Żywienie chorych ze stomią

Żywienie chorych ze stomią, Jarosz M., Dzieniszewski J. (red.), PZWL, Warszawa, 2014

Prof. M. Jarosz był redaktorem i głównym autorem poradnika dla osób, u których z powodu ciężkiej choroby wytworzono chirurgicznie stomię, czyli sztuczne połączenie światła jelita grubego lub światła jelita krętego (cienkiego) ze skórą brzucha. Książka zawiera praktyczne porady i zalecenia specjalistów z Instytutu Żywności i Żywienia. Dostarcza informacji jakich potraw należy unikać oraz z jakich produktów przyrządzać posiłki dla osób ze stomią. Zawiera też przykładowe jadłospisy, które z pewnością ułatwią chorym planowanie menu. Omówiono w niej także fizjologię przewodu pokarmowego, a także wpływ częściowego lub całkowitego usunięcia jelita na funkcjonowanie tego układu.

Kalendarz pełen zdrowia

05 grudnia

Bartosz, Krystyna, Anastazy
Które leki mogą uszkodzić wątrobę?
Które leki mogą uszkodzić wątrobę?
Które leki mogą uszkodzić wątrobę?