Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2011

Jarosz M., Wolnicka K., Relations between occurrence of the risk of food-drug interactions and patients’ socio-demographic characteristics and selected nutrition habits, Polish J. Food Nutr. Sci., 2011, 61, 3, 211–218

Prof. M. Jarosz był kierownikiem badań i głównym autorem publikacji dotyczącej ryzyka interakcji pomiędzy żywnością a lekami oraz wpływu na te interakcje czynników socjodemograficznych i żywieniowych. W pracy stwierdzono bardzo wysoką częstość występowania ryzyka interakcji między żywnością a lekami, sięgającą 62,4%, u losowo wybranej grupy – 481 pacjentów. Przyczyną tego zjawiska był brak podstawowej wiedzy u większości tych pacjentów odnośnie możliwości wystąpienia tego rodzaju powikłań leczenia przy zażywaniu zapisanych przez lekarza leków.

Kalendarz pełen zdrowia

27 lutego

Gabriel, Anastazja, Anna
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!