Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2011

Jarosz M., Wolnicka K., Relations between occurrence of the risk of food-drug interactions and patients’ socio-demographic characteristics and selected nutrition habits, Polish J. Food Nutr. Sci., 2011, 61, 3, 211–218

Prof. M. Jarosz był kierownikiem badań i głównym autorem publikacji dotyczącej ryzyka interakcji pomiędzy żywnością a lekami oraz wpływu na te interakcje czynników socjodemograficznych i żywieniowych. W pracy stwierdzono bardzo wysoką częstość występowania ryzyka interakcji między żywnością a lekami, sięgającą 62,4%, u losowo wybranej grupy – 481 pacjentów. Przyczyną tego zjawiska był brak podstawowej wiedzy u większości tych pacjentów odnośnie możliwości wystąpienia tego rodzaju powikłań leczenia przy zażywaniu zapisanych przez lekarza leków.

Kalendarz pełen zdrowia

26 września

Teresa, Justyna, Kacper
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?