Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2008

Jarosz M. et al., Dietary trends and cancer morbidity rates in Poland in the years 1960–2005, Polish J. Food Nutr. Sci., 2008, 58, 4, 511–515

Prof. M. Jarosz był kierownikiem badań i głównym autorem publikacji, w której zostały wykazane korelacje pomiędzy trendami zachorowań na raka żołądka, jelita grubego i trzustki a trendami w sposobie żywienia polskiej populacji w okresie od 1960–2005 r. Dane na temat zachorowania na wymienione nowotwory były wykorzystane z Narodowego Rejestru Zachorowań na Nowotwory w Polsce, natomiast informacje na temat zachowań żywieniowych Polaków były wykorzystane z baz danych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. W badaniach wykazano, że najprawdopodobniej wzrost zachorowań w Polsce na te nowotwory był związany najsilniej ze wzrostem spożycia alkoholu, tłuszczów zwierzęcych i cukru (lata 1960–1990). Natomiast korzystne tendencje zmniejszania się zachorowań na powyższe nowotwory w latach 1991–2005 związane były najsilniej ze wzrostem w tym okresie spożycia warzyw, owoców i witaminy C.

Kalendarz pełen zdrowia

30 maja

Ferdynand, Żaneta
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?