POL-HEALTH

Jarosz M., Rychlik E., Otyłość – problem coraz bardziej powszechny, Family Medicine & Primary Care Review, 2009, July–September, 11, 3, 646–653

Prof. M. Jarosz był kierownikiem i głównym wykonawcą programu POL-HEALTH Narodowy program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej oraz współautorem artykułu, który stanowił materiał edukacyjny dla lekarzy medycyny rodzinnej. W materiale tym zwrócono uwagę na dramatyczne narastanie epidemii otyłości w Polsce, zwłaszcza u dzieci i młodzieży. Wskazano, że otyłość pośrednio stanowi przyczynę większości wizyt u lekarzy medycyny rodzinnej, ponieważ nie tylko jest chorobą, ale przyczynia się do rozwoju większości chorób, zwłaszcza cukrzycy typu II, chorób układu sercowo-naczyniowego, nowotworów złośliwych i wielu innych. Zwrócono uwagę, że Europejska Karta Walki z Otyłością zaleca także lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej (w tym głównie lekarzom rodzinnym) wykonywanie wszystkim pacjentom badań antropometrycznych, w celu możliwie jak najwcześniejszego wykrycia u nich nadwagi i otyłości oraz wdrażania stosownej terapii związanej ze zmianą żywienia i aktywności fizycznej.

Kalendarz pełen zdrowia

20 kwietnia

Agnieszka, Jagna, Amelia
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!