POL-HEALTH Karta Żywienia i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży w szkole

Karta Żywienia i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży w szkole, IŻŻ, Rzecznik Praw Obywatelskich

Karta Żywienia i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży w szkole została opracowana pod kierunkiem prof. M. Jarosza w ramach projektu POL-HEALTH w roku 2007. Została ona podpisana przez Rzecznika Praw Obywatelskich i prof. M. Jarosza jako Dyrektora Instytut Żywności i Żywienia. W karcie zawarte są zalecenia dotyczące zasad organizacji prawidłowego żywienia w szkołach oraz zapewnienia właściwego poziomu aktywności fizycznej uczniów. Więcej informacji znajdziesz pod linkiem: https://www.rpo.gov.pl/pliki/1195042943.pdf

Kalendarz pełen zdrowia

20 kwietnia

Agnieszka, Jagna, Amelia
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!