Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla Dzieci i Młodzieży, 2016

Jarosz M., Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla Dzieci i Młodzieży, Żyw Człow Metab, 2016, 43, 3, 145–151

W artykule przedstawiono uzasadnienie do opracowania pod kierunkiem prof. M. Jarosza Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla Dzieci i Młodzieży. Po raz pierwszy w podstawie części żywieniowej piramidy znalazły się warzywa i owoce jako jeden z najważniejszych składników żywieniowych. Natomiast w samej podstawie piramidy umieszczono różnego rodzaju aktywności fizyczne, bez których utrzymywanie prawidłowej masy ciała u dzieci i młodzieży jest praktycznie niemożliwe do zrealizowania.

Kalendarz pełen zdrowia

20 kwietnia

Agnieszka, Jagna, Amelia
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!