Obesity reviews 2005

Jarosz M. i wsp., Overweight and obesity and prevalence of selected diseases in patients hospitalized in Poland, Obesity reviews, 14th European Congress on Obesity 1–4 June 2005, Athens, Greece, Blackwell Publishing, 100

Prof. M. Jarosz był kierownikiem tematu naukowego i głównym autorem pracy, której celem była ocena przyczyn hospitalizacji chorych w polskich szpitalach oraz częstości występowania u nich nadwagi i otyłości. Badania przeprowadzono u wybranych losowo 3267 pacjentów przyjmowanych do szpitala. Nadwagę stwierdzono u 36% mężczyzn i 32% kobiet, a otyłość u 16% mężczyzn i 25% kobiet. Natomiast u osób z chorobami sercowo-naczyniowymi wskaźniki te były większe (nadwaga – 43% mężczyzn, 35% kobiet, otyłość – 25% mężczyzn, 41% kobiet). Najczęstszymi przyczynami hospitalizacji były choroby przewodu pokarmowego, układu sercowo-naczyniowego i nowotwory, o rozwoju których w dużym stopniu decyduje nadmiar tkanki tłuszczowej.

Kalendarz pełen zdrowia

20 kwietnia

Agnieszka, Jagna, Amelia
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!