Narodowy Program Zdrowia

Jarosz M., Sajór I., Gugała-Mirosz S., Wojda B., Nagel P., Chroń się przed rakiem. Ruch i jedzenie mają znaczenie, IŻŻ, Warszawa, 2017

Monografia zrealizowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia w latach 2016–2017. W podręczniku opracowane zostały zalecenia dla populacji w zakresie żywności, żywienia, aktywności fizycznej i stylu życia w celu zmniejszenia ryzyka nowotworów złośliwych. Publikacja powstała w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe dotyczące profilaktyki nowotworów złośliwych oraz wytyczne Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC). Cała publikacja znajduje się pod linkiem: https://ncez.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/izz_chron_sie_przed_rakiem.pdf

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia