Narodowy Program Zdrowia

Sól, cukry i tłuszcze a zdrowie, Materiały edukacyjne dla przedstawicieli administracji publicznej, Jarosz M. (red.), NPZ, IŻŻ, Warszawa, 2017

Pozycja zrealizowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2018. Materiały edukacyjne zawierają informację na temat szkodliwości spożycia nadmiaru soli, cukru i tłuszczów na zdrowie człowieka oraz korzyści zdrowotne i ekonomiczne wynikające z ograniczenia tych składników. Prof. M. Jarosz był kierownikiem i głównym wykonawcą działań edukacyjnych dla przedstawicieli administracji rządowej i przemysłu spożywczego polegających na upowszechnianiu wiedzy na temat korzyści zdrowotnych i gospodarczych związanych ze zmniejszeniem zawartości soli, cukru i stosowaniem poszczególnych rodzajów tłuszczów w produktach spożywczych.

Kalendarz pełen zdrowia

27 lutego

Gabriel, Anastazja, Anna
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!