Journal of Clinical Gastroenterology 2013

12th OESO World Congress – Cancers of the Esophagus, Francja, Paryż, 27–30.08.2013

Prof. M. Jarosz był kierownikiem badań i głównym autorem pracy: Jarosz M.,  Gugała-Mirosz S., Barrett’s oesophagus – excess body weight, nutritional factors and tobacco smoking, J. Clin. Gastroenterol., 2013

Kalendarz pełen zdrowia

26 września

Teresa, Justyna, Kacper
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?