Grant – Zużytkowanie witaminy C przez Helicobacter pylori jako czynnik zmniejszający wewnątrzżołądkowe stężenie witaminy C

Jarosz M., Witamina C a zakażenie Helicobacter pylori praca habilitacyjna, IŻŻ, Warszawa, 1998

Prof. M. Jarosz był kierownikiem i głównym wykonawcą grantu (45/Grant/95) – Zużytkowanie witaminy C przez Helicobacter pylori jako czynnik zmniejszający wewnątrzżołądkowe stężenie witaminy C (1995–1996). Przeprowadzono badania kliniczne w celu odpowiedzi na pytania:

Poprzez jakie mechanizmy bakteria H. pylori prowadzi do zmniejszenia stężenia witaminy C w soku żołądkowym?

Czy H. pylori zużytkuje witaminę C in vitro?

Czy palenie tytoniu ma wpływ na stężenie witaminy C w soku żołądkowym u osób zdrowych oraz u osób chorych z H. pylori?

Czy wielkość spożycia witaminy C ma wpływ na jej stężenie w soku żołądkowym?

Czy podawanie dużych dawek witaminy C przez 4 tygodnie ma wpływ na zakażenie H. pylori?

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia