Dietetyka – żywność, żywienie w prewencji i leczeniu

Dietetyka – żywność, żywienie w prewencji i leczeniu, Jarosz M. (red.),  IŻŻ, Warszawa, 2016, 2017

Pierwsze wydanie „Praktyczny podręcznik dietetyki” z 2010 roku otrzymało wyróżnienie „ACADEMIA 2011” przyznane na V Targach Książki Akademickiej i Naukowej przez niezależne jury za wartość merytoryczną, dydaktyczną i edytorską monografii. Podręcznik wydany w 2017 roku zawierał wszystkie aspekty związane z wpływem żywności i żywienia na zdrowie człowieka oraz standardy dietetyczne leczenia chorób żywieniowo-zależnych. Bardzo szczegółowo zostały omówione zasady prawidłowego żywienia u dzieci i młodzieży, osób dorosłych, kobiet w ciąży, osób w starszym wieku oraz osób uprawiających sport. W zasadach tych omówiono również zalecenia żywieniowe dla kobiet i mężczyzn w okresie prokreacyjnym. Podręcznik zawiera także informacje na temat możliwości oceny stanu odżywienia, oceny sposobu żywienia oraz informacje na temat programów komputerowych do planowania i bieżącej oceny żywienia i stanu odżywienia chorych. Podręcznik zawiera również informacje na temat prawa żywnościowego, żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produktów wzbogaconych, suplementów diety, substancji dodatkowych w żywności, oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, interakcji pomiędzy żywności a lekami i suplementami diety oraz spersonalizowanego żywienia.

Kalendarz pełen zdrowia

23 lipca

Apolinary, Bogna, Brygida
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?