Annals of Oncology 2011

ESMO 13th World Congress on Gastrointestinal Cancer, 22–25.06.2011, Barcelona, Hiszpania, Jarosz M., Sekuła W., Rychlik E., Trends in gallbladder cancer incidence rates in Poland in relation to changes in the diet and tobacco smoking during the period of 1970–2008, Ann. Oncol., 2011, 22, suppl. 5, v62

Prof. M. Jarosz był kierownikiem badań i głównym autorem publikacji. Wykazano w niej, że zmniejszanie się od połowy lat 90. liczby przypadków zachorowań na raka pęcherzyka żółciowego w Polsce było najprawdopodobniej związane ze zwiększonym spożyciem herbaty i kawy, witaminy C w diecie oraz zmniejszeniem zjawiska palenia tytoniu.

Kalendarz pełen zdrowia

25 marca

Ireneusz, Małgorzata, Maria
Czas wojny – brońmy swoją psychikę i zdrowie
Czas wojny – brońmy swoją psychikę i zdrowie
Czas wojny – brońmy swoją psychikę i zdrowie