Annals of Nutrition and Metabolism 2015

12th European Nutrition Conference (FENS), Berlin, Germany, 20–23.10.2015

Prof. M. Jarosz był kierownikiem badań i głównym autorem 2 prac oraz współautorem 4 prac prezentowanych na kongresie:

Jarosz M., Rychlik M., Sekuła W., Diet and life expectancy in Poland between 1950 and 2012, Ann Nutr Metab, 2015, 67, suppl. 1, 134–135

Jarosz M., Rychlik M., Sekuła W., Endometrial cancer morbidity and changes in the diet in Poland in the years 1970-2012, Ann Nutr Metab, 2015, 67, suppl. 1, 357–358

Sajór I., Jarosz M., Daily consumption of cheese and fruits as a factor decreasing the risk of colorectal polyps, Ann Nutr Metab, 2015, 67, suppl. 1, 404

Stoś K., Głowala A., Ziółkowska I., Ołtarzewski M., Jarosz M., Calcium and Vitamin D intake in school-age children in Poland, Ann Nutr Metab, 2015, 67, suppl. 1, 160–161

Wolnicka K., Jarosz M., Charzewska J., Chabros E., Frequency of fruit and vegetables consumption among school-age children in Poland, Ann Nutr Metab, 2015, 67, suppl. 1, 116–117

Wolnicka K., Jarosz M., Taraszewska A., Jaczewska-Schuetz J., The urban – rural differences in the prevalence of overweight among children in Poland, Ann Nutr Metab, 2015, 67, suppl.1, 320

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia