Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2016

Wolnicka K., Jarosz M., Jaczewska-Schuetz J., Taraszewska A., Differences in prevalence of overweight, obesity and underweight among children from primary schools from rural and urban areas, Ann Agric Environ Med, 2016, 23, 2, 240–243

Prof. M. Jarosz był współautorem badań i artykułu. W pracy oceniono częstość występowania nadwagi, otyłości i niedowagi u dzieci losowo wybranych z 5 województw (pomorskie, opolskie, wielkopolskie, podkarpackie, mazowieckie) reprezentatywnych dla północnej, południowej, wschodniej, zachodniej i centralnej Polski. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono podobną częstość występowania nadwagi, otyłości i niedowagi u dzieci w regionach miejskich i wiejskich.

Kalendarz pełen zdrowia

20 kwietnia

Agnieszka, Jagna, Amelia
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!