Żywienie wpływ na zdrowie człowieka

Langley-Evans S., Żywienie wpływ na zdrowie człowieka, wydanie polskie, Jarosz M. (red.), PZWL, 2009

Prof. M. Jarosz był redaktorem naukowym polskiego wydania wiodącej pozycji na świecie, dotyczącej aktualnej wiedzy o żywieniu w ujęciu interdyscyplinarnym. Książka uwzględnia postępy w dietetyce, fizjologii, biologii molekularnej oraz genetyce. Obejmuje ona żywienie w kolejnych etapach życia człowieka: w okresie płodowym, niemowlęcym, w dzieciństwie, okresie dojrzewania, dorosłości, wieku starszym, a także wpływ żywienia na płodność kobiety i mężczyzny oraz zalecenia żywieniowe dla kobiet w czasie przygotowania do ciąży, w trakcie ciąży oraz karmienia piersią. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów dietetyki, zdrowia publicznego oraz wszystkich kierunków zawierających elementy nauk żywieniowych tj. na uniwersytetach medycznych, uczelniach rolniczych, akademiach wychowania fizycznego.

Kalendarz pełen zdrowia

24 września

Gerard, Herman, Jaromir
Jak działa kofeina w organizmie?
Jak działa kofeina w organizmie?
Jak działa kofeina w organizmie?