Żywienie w dyslipidemiach

Cybulska B., Kłosiewicz-Latoszek L., Jarosz M., Żywienie w dyslipidemiach, [w:] Dietetyka kliniczna, Grzymisławski M. (red.), PZWL, Warszawa, 2019, 467–476

W podrozdziale omówiono jakie powinny być stężenia docelowe cholesterolu LDL-C w zależności od istniejącej u pacjenta kategorii ryzyka zgonu z powodu choroby sercowo-naczyniowej w ciągu 10 lat. Ważnym elementem rozdziału jest podsumowanie wpływu modyfikacji niefarmakologicznej (np. zmniejszenie spożycia tłuszczów trans i tłuszczów nasyconych, zwiększenie spożycia błonnika) na poszczególne parametry profilu lipidowego.

Kalendarz pełen zdrowia

26 września

Teresa, Justyna, Kacper
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?