Żywienie a choroba nowotworowa

Jarosz M., Sajór I., Żywienie a choroba nowotworowa, Poradnik dla pacjentów i ich rodzin, IŻŻ i Fundacja Tam i z Powrotem, Primopro, Warszawa, 2013

W poradniku zawarte są praktyczne zalecenia dla pacjentów i ich rodzin odnośnie żywienia osób z chorobami nowotworowymi. Ma to na celu zapobiegnięcie rozwojowi zespołu wyniszczenia nowotworowego, który jest główną przyczyną zgonu nawet 30% osób chorych na niektóre nowotwory. Pozycja ta ma na celu zwiększenie świadomości na temat właściwego sposobu żywienia w czasie choroby i odpowiednio dopasowanej aktywności fizycznej. Może to wpłynąć na poprawę stanu pacjentów onkologicznych, poprawić tolerancję leczenia oraz jakość ich życia, a także wydłużyć czas przeżycia.

Kalendarz pełen zdrowia

20 kwietnia

Agnieszka, Jagna, Amelia
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!