Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach – POL-HEALTH

Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach, Jarosz M. (red.), IŻŻ, Warszawa, 2011 – POL-HEALTH Narodowy program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej

Prof. M. Jarosz był redaktorem naukowym monografii i głównym autorem rozdziałów książki poświęconej zagadnieniu żywienia chorych w szpitalach. Przedstawiono w niej badania naukowe na temat dramatycznie wysokiej częstości występowania niedożywienia chorych w szpitalach oraz jak bardzo negatywnie wpływa ono na skuteczność i koszty leczenia oraz na występowanie zakażeń szpitalnych. Ważną częścią monografii są przejrzyście przedstawione standardy organizacji żywienia zbiorowego w szpitalach oraz wskazania i przeciwwskazania do żywienia dojelitowego, pozajelitowego i żywienia przez stomię. Omówione zostały w niej także metody oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia oraz normy żywienia w żywieniu chorych hospitalizowanych. Dużą wartością praktyczną monografii są zalecenia odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego posiłków wydawanych w szpitalach.

Kalendarz pełen zdrowia

23 lipca

Apolinary, Bogna, Brygida
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?