Zakażenie Helicobacter pylori

Dzieniszewski J., Jarosz M., Zakażenie Helicobacter pylori, Poradnik dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, Goldprint, Warszawa, 2000

Pod kierunkiem prof. J. Dzieniszewskiego i prof. M. Jarosz we współpracy z grupą roboczą do spraw zakażenia Helicobacter pylori Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii został opracowany konsensus dotyczący postępowania w zakażeniu Helicobacter pylori. Był to pierwszy krajowy konsensus w Europie (2 na świecie) dotyczący diagnostyki i leczenia zakażenia tą bakterią.

Kalendarz pełen zdrowia

20 marca

Klaudia, Aleksandra, Patrycja
Królewska droga do otyłości - kto to powiedział i co to znaczy
Królewska droga do otyłości - kto to powiedział i co to znaczy
Królewska droga do otyłości - kto to powiedział i co to znaczy