Współpraca z EFSA

Jarosz M., Stoś K., Chwojnowska Z., Cichocka A., Wajszczyk B., Charzewska J., Album fotografii produktów i potraw, IŻŻ, Warszawa, 2019

Prof. M. Jarosz był kierownikiem 2 grantów we współpracy z EFSA od 2016 do 2019 roku – Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu Methodology (Fifth Support) Lot 1 – „The Children’s Survey”, Including Subjects from Three Months up to 9 Years Old, Lot 2 – „The Adult’s Survey”, Including Subjects from 10 to 74 Years Old w ramach, których został opracowany album fotografii produktów i potraw. Jest on niezbędny do prowadzenia badań sposobu żywienia różnych grup populacyjnych oraz w poradnictwie dietetycznym do układania jadłospisów.

Kalendarz pełen zdrowia

20 kwietnia

Agnieszka, Jagna, Amelia
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!