World Journal of Gastroenterology 2011

Jarosz M. i wsp., Impact of diet on long-term decline in gastric cancer incidence in Poland, World J. Gastroenterol., 2011, 17, 1, 89–97

Prof. M. Jarosz był kierownikiem badań naukowych oraz głównym autorem pracy, której celem było wyjaśnienie zjawiska zmniejszenia się zachorowalności na raka żołądka w Polsce w okresie 1960–2006. Badania wykazały, że istotny spadek zachorowania na raka żołądka w polskiej populacji w tym okresie był związany głównie ze zwiększonym spożyciem warzyw i owoców oraz witaminy C, a także zmniejszonym spożyciem soli.

Kalendarz pełen zdrowia

26 września

Teresa, Justyna, Kacper
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?