World Journal of Gastroenterology 2011

Jarosz M. i wsp., Impact of diet on long-term decline in gastric cancer incidence in Poland, World J. Gastroenterol., 2011, 17, 1, 89–97

Prof. M. Jarosz był kierownikiem badań naukowych oraz głównym autorem pracy, której celem było wyjaśnienie zjawiska zmniejszenia się zachorowalności na raka żołądka w Polsce w okresie 1960–2006. Badania wykazały, że istotny spadek zachorowania na raka żołądka w polskiej populacji w tym okresie był związany głównie ze zwiększonym spożyciem warzyw i owoców oraz witaminy C, a także zmniejszonym spożyciem soli.

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia