World Journal of Gastroenterology 2009

Jarosz M. i wsp., Dietary and socio-economic factors in relation to Helicobacter pylori re-infection, World J. Gastroenterol., 2009, 15, 9, 1119–1125

Prof. M. Jarosz był kierownikiem badań naukowych oraz głównym autorem pracy, która dotyczyła wpływu czynników dietetycznych i socjalno-ekonomicznych na ryzyko ponownego zakażenia Helicobacter pylori po uprzednim jej wyleczeniu. W pracy wykazano, że duże spożycie żywności probiotycznej bogatej w bakterie Lactobacillus, warzyw i owoców oraz antyoksydantów (głównie witamin C) zmniejsza ryzyko ponownego zakażenia się tą bakterią.

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia