Ukazała się nowa książka

Pod koniec roku 2021 ukazała się książka: Otyłość i jej powikłania – praktyczne zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne, Ostrowska L. i wsp. (red.), PZWL, 2021

Profesor Mirosław Jarosz napisał w niej rozdział pt. Powikłania otyłości ze strony przewodu pokarmowego.

Przedstawił w nim kompleksową ocenę mechanizmów, które prowadzą do rozwoju chorób przewodu pokarmowego u osób z nadwagą i otyłością. Większość chorób gastroenterologicznych związanych jest w mniejszym lub większym stopniu bezpośrednio z nadmiarem tkanki tłuszczowej w organizmie. Bardzo istotną wartością rozdziału jest zwięzłe omówienie diagnostyki oraz leczenia poszczególnych chorób przewodu pokarmowego u osób z otyłością. Rozdział może być pomocny specjalistom zajmującym się leczeniem otyłości jak i również lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej. Korzystać z niej mogą także studenci dietetyki i medycyny.

Kalendarz pełen zdrowia

26 września

Teresa, Justyna, Kacper
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?