Tkanka tłuszczowa – ważny narząd w organizmie człowieka

Jarosz M., Respondek W., Tkanka tłuszczowa – ważny narząd w organizmie człowieka, [w:] Dietetyka oparta na dowodach, Poniewierka E. (red.), MedPharm Polska, 2016, 119–147

Prof. M. Jarosz był głównym autorem rozdziału „Tkanka tłuszczowa – ważny narząd w organizmie człowieka”. Przedstawiono w nim wiedzę na temat rozmieszczenia i roli tkanki tłuszczowej w magazynowaniu i uwalnianiu energii oraz produkowaniu i uwalnianiu hormonów oraz substancji biorących udział w regulacji łaknienia i sytości. Ważnym wątkiem, któremu poświęcono uwagę jest przedstawienie cech charakterystycznych tkanki tłuszczowej o różnym umiejscowieniu.

Kalendarz pełen zdrowia

26 września

Teresa, Justyna, Kacper
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?