Starzenie – teraźniejszość i przeszłość

Jarosz M., Starzenie – teraźniejszość i przeszłość, Żyw Człow Metab, 2018, 2, 84–88

Prof. M. Jarosz był autorem artykułu, w którym przedstawiono dane dotyczące szybkiego wzrostu w XXI w. populacji w starszym wieku (powyżej 65 r. życia) i związane z tym zjawiskiem narastanie częstości występowania chorób żywieniowozależnych, głównie układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy typu 2, nowotworów i osteoporozy. Autor przedstawił w jaki sposób nowa Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla osób w wieku starszy może spowolnić rozwój powyższych chorób i wydłużyć okres życia w zdrowiu. W artykule zwrócił szczególną uwagę na to, aby osoby starsze nie wycofywały się z życia i przełamywały bariery psychiczne i niechęć do pokonywania trudności i funkcjonowały bardziej aktywnie i twórczo. Jak wynika z nowej Piramidy i dołączonych do niej zaleceń – nie tylko odpowiedni sposób żywienia i aktywności fizycznej, ale w dużej mierze aktywność umysłowa i zaangażowanie w życie społeczne decydują o tzw. zdrowym starzeniu.

Kalendarz pełen zdrowia

30 maja

Ferdynand, Żaneta
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?