Report of a WHO Consultation on Obesity 1997

Obesity, preventing and managing the global epidemic, Report of a WHO Consultation on Obesity, Geneva, 3–5 June 1997

Prof. M. Jarosz był konsultantem raportu Obesity, preventing and managing the global epidemic w okresie 1996-1997, w którym podjęto decyzję o zdefiniowaniu otyłości jako choroby i globalnej epidemii. Przedstawiono w nim aktualną sytuację epidemiologiczną dotyczącą otyłości na całym świecie i określono przyczyny tego zjawiska. Bardzo ważnym elementem raportu było określenie w postaci zaleceń działań, które powinny być podjęte we wszystkich krajach na świecie, żeby zahamować rozwój tej choroby i jej powikłań. Wykazano w nim także, jak wielkim obciążeniem ekonomicznym i zagrożeniem cywilizacyjnym jest epidemia otyłości.

Kalendarz pełen zdrowia

23 lipca

Apolinary, Bogna, Brygida
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?