Recenzja książki „Hipercholesterolemia – Styl życia, Dieta, Leczenie”

Żyjemy w czasach pandemii koronawirusa i obecnie większość państw na świecie koncentruje się na jej zwalczaniu. Powinniśmy jednak wiedzieć i uświadomić sobie to, że pandemia koronawirusa spowodowała przyspieszenie pandemii wszechczasów – pandemii otyłości i związanych z nią zaburzeń metabolicznych groźnych dla naszego zdrowia i życia. Jedną z nich jest hipercholesterolemia będąca istotnym czynnikiem ryzyka prowadzącym często do zawału serca i udaru mózgu.

W sytuacji kryzysu ochrony zdrowia i utrudnionego z tego powodu dostępu do lekarzy i dietetyków, monografia mgr Aleksandry Cichockiej pt. „Hipercholesterolemia – Styl życia, Dieta, Leczenie” ma szczególne znaczenie dla chorych z hipercholesterolemią. Zawiera ona bowiem przejrzyste, napisane w przystępny sposób praktyczne zalecenia dietetyczne mające na celu zmniejszenie podwyższonego stężenia cholesterolu we krwi, co zwiększa istotnie szansę uniknięcia rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego.

Większość ludzi w Polsce w wieku od 18 do 79 roku życia ma hipercholesterolemię. Dlatego też możemy powiedzieć, że jest to książka dla wszystkich – dla tych, którzy mają i dla tych, którzy nie mają świadomości występowania u nich tego groźnego zaburzenia metabolicznego. Stosując się do tych zaleceń wiele osób może po prostu uniknąć rozwoju hipercholesterolemii.

Praktyczną wartością książki jest to, że zawiera ona nie tylko zalecenia dietetyczne, ale także różnego rodzaju kompozycje potraw z przepisami ich przygotowania.

W podsumowaniu uważam, że książka jest szansą na lepsze zdrowie wszystkich dorosłych Polaków, a dla lekarzy wielu specjalności niezwykle przydatnym źródłem praktycznej wiedzy dotyczącej leczenia dietetycznego hipercholesterolemii. Warto podkreślić, że monografia  przygotowana jest zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) i Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego (EAS), diety śródziemnomorskiej i opartej na jej wytycznych Diety DASH. Dużą pomocą dla lekarzy, pielęgniarek i dietetyków w edukacji pacjentów z hipercholesterolemią jest opracowany w książce przez autorkę „Talerz diety w hipercholesterolemii” oparty także na zasadach diety śródziemnomorskiej i diety DASH.

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz

Instytut Edukacji Żywieniowej i Stylu Życia Profesora Jarosza

Hipercholesterolemia

 

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia