Projekt KIK/34 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Zachowaj Równowagę

Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej, Projekt KIK/34 w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy Zachowaj Równowagę, Jarosz M. (kierownik projektu), Swiss Contribution, IŻŻ, 2011–2016

Prof. M. Jarosz był pomysłodawcą i kierownikiem programu oraz koordynatorem następujących zadań:

Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej.

Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach i szkołach oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży.

Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych, znakowaniu żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych oraz o roli aktywności fizycznej.

Kampania medialna na rzecz zmniejszenia nadwagi i otyłości w Polsce w ramach SPPW.

Celem projektu KIK/34 realizowanego pod hasłem Zachowaj Równowagę w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy było zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Prowadzone działania skierowano do wrażliwych grup społeczeństwa – kobiety w ciąży i matki karmiące, dzieci (od 3 lat) i młodzież (do 18 lat), osoby dorosłe z nadwagą i otyłe oraz szerokie grono konsumentów i producentów żywności. Po 5-letnim okresie realizacji projektu można stwierdzić, że przyniósł on istotne korzyści w postaci zwiększenia poziomu edukacji żywieniowej i poprawy sposobu żywienia społeczeństwa oraz zwiększenia uprawiania aktywności fizycznej wielu grup społecznych w Polsce, zarówno kobiet w ciąży i matek karmiących, dzieci i młodzieży, ich rodziców, również dyrektorów, nauczycieli szkół i przedszkoli oraz wielu milionów konsumentów w Polsce. W ostatnim roku realizacji projektu KIK/34, dzięki wsparciu finansowemu Strony Szwajcarskiej oraz Ministra Zdrowia, Instytut Żywności i Żywienia stworzył podstawy strukturalne funkcjonowania Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ), którym kierował prof. M. Jarosz.

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia