Projekt KIK/34 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Zachowaj Równowagę

Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej, Projekt KIK/34 w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy Zachowaj Równowagę, Jarosz M. (kierownik projektu), Swiss Contribution, IŻŻ, 2011–2016

Prof. M. Jarosz był pomysłodawcą i kierownikiem programu oraz koordynatorem następujących zadań:

Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej.

Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach i szkołach oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży.

Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych, znakowaniu żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych oraz o roli aktywności fizycznej.

Kampania medialna na rzecz zmniejszenia nadwagi i otyłości w Polsce w ramach SPPW.

Celem projektu KIK/34 realizowanego pod hasłem Zachowaj Równowagę w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy było zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Prowadzone działania skierowano do wrażliwych grup społeczeństwa – kobiety w ciąży i matki karmiące, dzieci (od 3 lat) i młodzież (do 18 lat), osoby dorosłe z nadwagą i otyłe oraz szerokie grono konsumentów i producentów żywności. Po 5-letnim okresie realizacji projektu można stwierdzić, że przyniósł on istotne korzyści w postaci zwiększenia poziomu edukacji żywieniowej i poprawy sposobu żywienia społeczeństwa oraz zwiększenia uprawiania aktywności fizycznej wielu grup społecznych w Polsce, zarówno kobiet w ciąży i matek karmiących, dzieci i młodzieży, ich rodziców, również dyrektorów, nauczycieli szkół i przedszkoli oraz wielu milionów konsumentów w Polsce. W ostatnim roku realizacji projektu KIK/34, dzięki wsparciu finansowemu Strony Szwajcarskiej oraz Ministra Zdrowia, Instytut Żywności i Żywienia stworzył podstawy strukturalne funkcjonowania Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ), którym kierował prof. M. Jarosz.

Kalendarz pełen zdrowia

27 lutego

Gabriel, Anastazja, Anna
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!