Projekt KIK/34 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Zachowaj Równowagę

Badania konsumenckie w związku z realizacją Projektu (SPPW) KIK/34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”, Raport całościowy i rekomendacje komunikacyjne całościowe, Jarosz M. (kierownik projektu), Swiss Contribution, IŻŻ, 2011–2016

Prof. M. Jarosz był liderem projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” i kierownikiem badań oraz konsultantem publikacji na temat tego co konsumenci myślą o zdrowym żywieniu i stylu życia. Badania umożliwiły poznanie motywacji konsumentów do zdrowego odżywiania i przeszkody na drodze do jego realizacji. Pokazały one jakie bariery w dążeniu do zdrowego stylu życia muszą pokonać konsumenci, co pozwoliło na stworzenie rekomendacji w jaki sposób motywować ich do zmiany stylu życia. Częściowe wyniki opublikowane są w: Jarosz M., Siuba-Strzelińska M., Skarżyńska G., Postawy konsumentów związane ze zdrowym odżywianiem w kontekście czytania etykiet, Żyw Człow Metab, 2019, 46, 1, 50–52

Kalendarz pełen zdrowia

23 lipca

Apolinary, Bogna, Brygida
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?