Projekt KIK/34 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Zachowaj Równowagę

Wolnicka K. i wsp., Intervention for improvement the diet and physical activity of children and adolescents in Poland, Rocz Panstw Zakl Hig, 2020, 71, 4

Prof. M. Jarosz był twórcą i kierownikiem projektu KIK/34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy Zachowaj Równowagę w latach 2011–2016. Po dwóch latach działań realizowanych w ramach prowadzonej certyfikacji „Szkoła/Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej” stwierdzono istotną poprawę w nawykach żywieniowych dzieci i młodzieży m.in. wzrósł o 33% odsetek uczniów spożywających 5 posiłków dziennie oraz zmniejszyło się spożycie słodkich napojów o 19%. Poza tym osiągnięto 20% wzrost wiedzy z zakresu żywienia i 5% wzrost aktywności fizycznej. Stwierdzono zmniejszenie częstości występowania nadwagi i otyłości o 3,3% wśród najmłodszych uczniów.

Kalendarz pełen zdrowia

23 lipca

Apolinary, Bogna, Brygida
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?