Projekt badawczy pt. Alergia pokarmowa i celiakia u pacjentów z rozpoznanym zespołem jelita nadwrażliwego

Traczyk I., Zespół jelita nadwrażliwego a alergia pokarmowa, Jarosz M. (red.), IŻŻ, Warszawa, 2010 w ramach projektu badawczego N404 052 31 realizowanego w latach 2006–2009 pt. Alergia pokarmowa i celiakia u pacjentów z rozpoznanym zespołem jelita nadwrażliwego (IBS). Badania możliwości wykorzystania probiotyków i skoniugowanych kwasów tłuszczowych (CLA) w leczeniu IBS oraz celiakii i alergii pokarmowej z nim związanych.

Prof. M. Jarosz był kierownikiem grantu i redaktorem naukowym monografii. Zawarto w niej wyniki badań nad wpływem pokarmów na występowanie objawów klinicznych u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego (ZJN) oraz częstość występowania reakcji alergicznych IgE-zależnych u tych pacjentów. Wykazano, że nawet niewielkie podwyższenie stężenia immunoglobulin klasy E może być przyczyną dolegliwości u pacjentów z ZJN. Wykazano również, że ograniczenie w diecie pacjentów z ZJN produktów, przeciwko którym stwierdza się nawet niewielkiego stopnia podwyższone stężenie IgE łagodzi objawy choroby.

Kalendarz pełen zdrowia

27 lutego

Gabriel, Anastazja, Anna
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!