Projekt badawczy pt. Alergia pokarmowa i celiakia u pacjentów z rozpoznanym zespołem jelita nadwrażliwego

Traczyk I., Zespół jelita nadwrażliwego a alergia pokarmowa, Jarosz M. (red.), IŻŻ, Warszawa, 2010 w ramach projektu badawczego N404 052 31 realizowanego w latach 2006–2009 pt. Alergia pokarmowa i celiakia u pacjentów z rozpoznanym zespołem jelita nadwrażliwego (IBS). Badania możliwości wykorzystania probiotyków i skoniugowanych kwasów tłuszczowych (CLA) w leczeniu IBS oraz celiakii i alergii pokarmowej z nim związanych.

Prof. M. Jarosz był kierownikiem grantu i redaktorem naukowym monografii. Zawarto w niej wyniki badań nad wpływem pokarmów na występowanie objawów klinicznych u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego (ZJN) oraz częstość występowania reakcji alergicznych IgE-zależnych u tych pacjentów. Wykazano, że nawet niewielkie podwyższenie stężenia immunoglobulin klasy E może być przyczyną dolegliwości u pacjentów z ZJN. Wykazano również, że ograniczenie w diecie pacjentów z ZJN produktów, przeciwko którym stwierdza się nawet niewielkiego stopnia podwyższone stężenie IgE łagodzi objawy choroby.

Kalendarz pełen zdrowia

30 maja

Ferdynand, Żaneta
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?