Projekt badawczy pt. Alergia pokarmowa i celiakia u pacjentów z rozpoznanym zespołem jelita nadwrażliwego

Jarosz M. i wsp., Porównanie stężenia IgE w surowicy pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego (ZJN) i osób zdrowych, Alergia Astma Immunologia, 2011, 16, 2, 90–95 – w ramach projektu badawczego N404 052 31 realizowanego w latach 2006–2009 pt. Alergia pokarmowa i celiakia u pacjentów z rozpoznanym zespołem jelita nadwrażliwego (IBS). Badania możliwości wykorzystania probiotyków i skoniugowanych kwasów tłuszczowych (CLA) w leczeniu IBS oraz celiakii i alergii pokarmowej z nim związanych.

Wyniki badań nie potwierdziły hipotezy, że w surowicy pacjentów z ZJN częściej obecne są sIgE przeciwko alergenom pokarmowym niż u osób zdrowych. Niewielki wzrost stężenia specyficznego IgE u osób zdrowych nie ma znaczenia klinicznego.

Kalendarz pełen zdrowia

27 lutego

Gabriel, Anastazja, Anna
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!