Program „Owoce i warzywa w szkole”

Jarosz M., Wolnicka K., Jaczewska-Schuetz J., Tarszewska A., Ewaluacja Programu Owoce i warzywa w szkole – Raport podsumowujący, Warszawa, 2016

Prof. M. Jarosz był kierownikiem badania ewaluacyjnego programu Komisji Europejskiej „Owoce i warzywa w szkole” realizowanego w Polsce na zlecenie i przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) – badania, którego celem była ocena skuteczności programu poprzez określenie jego wpływu na nawyki żywieniowe dzieci, w szczególności na spożywanie owoców i warzyw, a także na poziom wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia. Pierwszy raport z badania za rok szkolny 2010/2011 zyskał w Komisji Europejskiej duże uznanie. Doświadczenia z Polski zostały uwzględnione przez KE przy opracowywaniu wytycznych dla krajów członkowskich do przeprowadzenia kolejnej oceny programu obejmującej lata szkolne 2011/2012 – 2015/2016.

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia