Powikłania otyłości ze strony przewodu pokarmowego

Jarosz M., Powikłania otyłości ze strony przewodu pokarmowego, w: Otyłość i jej powikłania – praktyczne zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne, Ostrowska L. i wsp. (red.), PZWL, 2021, 637–676

W rozdziale przedstawiono kompleksową ocenę mechanizmów, które prowadzą do rozwoju chorób przewodu pokarmowego u osób z nadwagą i otyłością. Większość chorób gastroenterologicznych związanych jest w mniejszym lub większym stopniu bezpośrednio z nadmiarem tkanki tłuszczowej w organizmie. Bardzo istotną wartością rozdziału jest zwięzłe omówienie diagnostyki oraz leczenia poszczególnych chorób przewodu pokarmowego u osób z otyłością. Rozdział może być pomocny specjalistom zajmującym się leczeniem otyłości jak i również lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej. Korzystać z niej mogą także studenci dietetyki i medycyny.

Kalendarz pełen zdrowia

27 lutego

Gabriel, Anastazja, Anna
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!