Postępy Nauk Medycznych

Postępy Nauk Medycznych, Progress in Medicine, IŻŻ, Borgis, Warszawa, 2012, XXV, 12

Prof. M. Jarosz był redaktorem naukowym całego numeru poświęconego problemowi niedożywienia oraz głównym autorem następujących artykułów:

  • The problem of malnutrition in Poland and across the world
  • Influence of malnutrition on the risk of hospital-acquired pneumonia
  • Undernutrition, malnutrition and wastage of food
  • Niedożywienie i zaburzenia odżywiania u kobiet w wieku prokreacyjnym
  • Komentarz do prac

Kalendarz pełen zdrowia

25 marca

Ireneusz, Małgorzata, Maria
Czas wojny – brońmy swoją psychikę i zdrowie
Czas wojny – brońmy swoją psychikę i zdrowie
Czas wojny – brońmy swoją psychikę i zdrowie