Polski konsensus solny

Stanowisko w sprawie podjęcia inicjatywy zmniejszenia spożycia soli w Polsce opracowane pod patronatem Ministra Zdrowia w Instytucie Żywności i Żywienia, 08.09.2008

Stanowisko zostało przygotowane pod kierunkiem Dyrektora Instytutu Żywności i Żywienia prof. dr hab. n. med. Mirosława Jarosza, członka High Level Group on Nutrition and Physical Activity – HLG Komisji Europejskiej z ramienia Polski oraz przez zespół ekspertów reprezentujących różne instytucje naukowe i sektory państwa. Tzw. polski konsensus solny był częścią realizacji Programu Komisji Europejskiej i WHO Redukcji Spożycia Soli w Populacji Krajów Europejskich, w Polsce prowadzonego przez prof. M. Jarosza.

Kalendarz pełen zdrowia

30 maja

Ferdynand, Żaneta
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?