Piramida Żywienia i Stylu Życia Profesora Jarosza, 2021

Piramida Żywienia i Stylu Życia Profesora Jarosza, Instytut Edukacji Żywieniowej i Stylu Życia, Warszawa, 2021

https://instytutjarosza.pl/piramidy-zywienia-i-stylu-zycia-profesora-jarosza/

Kalendarz pełen zdrowia

20 kwietnia

Agnieszka, Jagna, Amelia
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!