Pancreatology 2008

Jarosz M. i wsp., Pancreatic cancer and tobacco smoking, diet, chronic pancreatitis in Poland, 1960–2004, Pancreatology, 2008, 8, 3, 391

Prof. M. Jarosz był kierownikiem badań i głównym autorem pracy, w której wykazano, że na zmiany w zachorowalności na raka trzustki w Polsce miały wpływ palenie tytoniu, wielkość spożycia energii, tłuszczów, cukru oraz warzyw i owoców.

Kalendarz pełen zdrowia

26 września

Teresa, Justyna, Kacper
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?