Pancreatology 2008

Jarosz M. i wsp., Pancreatic cancer and tobacco smoking, diet, chronic pancreatitis in Poland, 1960–2004, Pancreatology, 2008, 8, 3, 391

Prof. M. Jarosz był kierownikiem badań i głównym autorem pracy, w której wykazano, że na zmiany w zachorowalności na raka trzustki w Polsce miały wpływ palenie tytoniu, wielkość spożycia energii, tłuszczów, cukru oraz warzyw i owoców.

Kalendarz pełen zdrowia

20 kwietnia

Agnieszka, Jagna, Amelia
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!