Pancreatitis 1991

Dzieniszewski J., Jarosz M., Chronic pancreatitis in Poland, [in:] Pancreatitis. New data and geographical distribution, Sarles H., Johnson C.D., Sauniére J.F. (ed.), Arnette Blackwell, Paris, 1991, 191–195

Prof. M. Jarosz był kierownikiem tematu naukowego i współautorem pracy Chronic pancreatitis in Poland. Przedstawiono w niej wyniki badań nad przyczynami i częstością występowania przewlekłego zapalenia trzustki w Polsce w porównaniu do innych krajów europejskich. Opisano szczegółowo metody diagnostyczne przewlekłego zapalenia trzustki i ich wartość w ocenie zaawansowania zmian patologicznych występujących w tym narządzie w przebiegu tej choroby.

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia