Osteoporosis Update 2011

Jarosz M., Respondek W., Rychlik E., Aetiopathology of Osteoporosis, [in:] Osteoporosis Update, Harsch I., A. (ed.), Series Public Health in the 21st Century, Nova Science Publishers, New York, 2011, 23–39

W rozdziale omówiono wszystkie czynniki żywieniowe i stylu życia prowadzące do rozwoju osteoporozy pierwotnej oraz wtórnej (pomenopauzalnej i geriatrycznej). Przedstawiono złożone mechanizmy poprzez, które wymienione czynniki ryzyka tej choroby oddziałują na funkcje osteoblastów i osteoklastów. Zwrócono szczególną uwagę na związek pomiędzy przebudową tkanki kostnej a metabolizmem wapnia i fosforu oraz rolę witaminy D w procesie mineralizacji kości. Omówiono także bardzo istotną rolę w syntezie masy kostnej mikroelementów takich jak cynk, magnez, miedź. Szczegółowo wyjaśniono poprzez jakie mechanizmy palenie tytoniu, siedzący tryb życia, niedobory masy ciała i hiperhomocysteinemia sprzyjają rozwojowi osteoporozy.

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia