Obesity Facts 2018

25th European Congress on Obesity, Vienna, Austria, 23–26 May 2018

Prof. M. Jarosz był kierownikiem dwóch tematów i współautorem badań oraz publikacji prezentowanych na kongresie:

Skarżyńska G., Cholewińska P., Jarosz M., Siuba-Strzelińska M., Influence of an educational media campaign on the development of prohealth shopping behavior of Poles in the contex of purchasing products with a lower content of salt, sugar and fat, Obes. Facts, 2018, 11 (suppl. 1), 326

Jarosz M., Siuba-Strzelińska M., Exploring Internet users knowledge about health-promoting behaviors in Poland, Obes. Facts, 2018, 11 (suppl. 1), 130

Kalendarz pełen zdrowia

26 września

Teresa, Justyna, Kacper
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?