Obesity Facts 2017

24th European Congress on Obesity (ECO2017), Porto, Portugal, 17–20 May 2017

Prof. M. Jarosz był kierownikiem dwóch tematów i głównym autorem badań oraz publikacji prezentowanych na kongresie:

Jarosz M., Siuba-Strzelińska M., Exploring consumer’s attitudes related to healthy nutrition in the context of reading labels, Obes. Facts, 2017, 10, suppl. 1, 122

Jarosz M., Charzewska J., Wolnicka K., Jaczewska-Schuetz J., Taraszewska A., Siuba-Strzelińska M.,  Nutritional status among Polish school age children, Obes. Facts, 2017, 10, suppl. 1, 243–244

oraz był współwykonawcą i współautorem prac:

Wolnicka K., Taraszewska A., Jaczewska-Schuetz J., Jarosz M., Niewiarowska M., Influence of school fruit and vegetable scheme on fruit and vegetable consumption among school children during 3 years of evaluation, Obes. Facts, 2017, 10, suppl. 1, 128

Taraszewska A., Wolnicka K., Jaczewska-Schuetz J., Jarosz M., Niewiarowska M., The school fruit and vegetable scheme as an effective strategy leading to positive changes in some eating behaviours of children, Obes. Facts, 2017, 10, suppl. 1, 151–152

Kalendarz pełen zdrowia

20 kwietnia

Agnieszka, Jagna, Amelia
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!