Nutrients 2017

Mediterranean Diet Adherence and Genetic Background Roles within a Web-Based Nutritional Intervention: The Food4Me Study, Nutrients, 2017, 9, 1107, 1–17

Prof. M. Jarosz był wykonawcą i współautorem pracy, w której oceniono wpływ diety śródziemnomorskiej na zdrowie uczestników w zależności od występujących u nich genetycznych wariantów metabolicznych związanych z wyższym ryzykiem chorób metabolicznych. U wszystkich oceniono tzw. „Genetic Risk Score (GRS)” i Mediterranean Diet Score (MDS) oraz ocenę sposobu żywienia. Interwencja żywieniowa przyniosła istotnie większe rezultaty w postaci większego zmniejszenia poziomu cholesterolu, większego spadku wskaźnika BMI i większego obniżenia stężenia glukozy u osób z niższym GRS. Wykazano także, że im bardziej skuteczne stosowanie diety śródziemnomorskiej (wysoki MDS) to pozytywne zmiany metaboliczne były większe.

Kalendarz pełen zdrowia

20 kwietnia

Agnieszka, Jagna, Amelia
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!