Nutrients 2017

Mediterranean Diet Adherence and Genetic Background Roles within a Web-Based Nutritional Intervention: The Food4Me Study, Nutrients, 2017, 9, 1107, 1–17

Prof. M. Jarosz był wykonawcą i współautorem pracy, w której oceniono wpływ diety śródziemnomorskiej na zdrowie uczestników w zależności od występujących u nich genetycznych wariantów metabolicznych związanych z wyższym ryzykiem chorób metabolicznych. U wszystkich oceniono tzw. „Genetic Risk Score (GRS)” i Mediterranean Diet Score (MDS) oraz ocenę sposobu żywienia. Interwencja żywieniowa przyniosła istotnie większe rezultaty w postaci większego zmniejszenia poziomu cholesterolu, większego spadku wskaźnika BMI i większego obniżenia stężenia glukozy u osób z niższym GRS. Wykazano także, że im bardziej skuteczne stosowanie diety śródziemnomorskiej (wysoki MDS) to pozytywne zmiany metaboliczne były większe.

Kalendarz pełen zdrowia

26 września

Teresa, Justyna, Kacper
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?