Normy Żywienia 2020

Profesor Mirosław Jarosz od 2008 do 2020 r. był liderem Norm Żywienia w Polsce, które tworzył z zespołem ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia. Obecna książka jest znowelizowaną wersją Norm Żywienia z roku 2017, zrealizowaną w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 kierowanego przez prof. Jarosza.

W książce znajdują się najnowsze informacje dotyczące zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze w różnych okresach życia człowieka. Książka jest przydatna do prowadzenia badań naukowych, kształcenia studentów medycyny i dietetyki oraz studentów wydziałów rolniczych. Będzie także przydatna dla każdego kto interesuje się zdrowym żywieniem.

Kalendarz pełen zdrowia

20 marca

Klaudia, Aleksandra, Patrycja
Królewska droga do otyłości - kto to powiedział i co to znaczy
Królewska droga do otyłości - kto to powiedział i co to znaczy
Królewska droga do otyłości - kto to powiedział i co to znaczy