Normy Żywienia 2020

Profesor Mirosław Jarosz od 2008 do 2020 r. był liderem Norm Żywienia w Polsce, które tworzył z zespołem ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia. Obecna książka jest znowelizowaną wersją Norm Żywienia z roku 2017, zrealizowaną w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 kierowanego przez prof. Jarosza.

W książce znajdują się najnowsze informacje dotyczące zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze w różnych okresach życia człowieka. Książka jest przydatna do prowadzenia badań naukowych, kształcenia studentów medycyny i dietetyki oraz studentów wydziałów rolniczych. Będzie także przydatna dla każdego kto interesuje się zdrowym żywieniem.

Kalendarz pełen zdrowia

27 lutego

Gabriel, Anastazja, Anna
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!