Normy żywienia 2020

Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie, Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J. (red.), NIZP-PZH, 2020

Najnowsze normy żywienia dla populacji Polski, zawierają informacje dotyczące zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze dla różnych grup wiekowych, biorąc pod uwagę płeć, masę ciała, aktywność fizyczną i stan fizjologiczny (np. kobiety w ciąży i karmiące piersią). Uwzględniają one nowe wytyczne EFSA i zalecenia międzynarodowe.

Kalendarz pełen zdrowia

24 września

Gerard, Herman, Jaromir
Jak działa kofeina w organizmie?
Jak działa kofeina w organizmie?
Jak działa kofeina w organizmie?