Normy żywienia 2017

Normy żywienia dla populacji Polski, Jarosz M. (red.), IŻŻ, Warszawa, 2017

Kolejna edycja norm żywienia pod kierunkiem prof. M. Jarosza, związana z wytycznymi EFSA wzywającymi kraje europejskie do nowelizacji Norm Żywienia zgodnie z nowymi rekomendacjami Europejskimi i Amerykańskimi. Uwzględniono w nich wyniki badań prowadzonych przez EFSA wskazujących wartości referencyjnego spożycia dla większości składników odżywczych. W książce zwrócono szczególną uwagę na znaczenie energii oraz makro- i mikroskładników w fizjologii człowieka oraz ich roli w prewencji otyłości i przewlekłych chorób niezakaźnych. Na zakończenie publikacji omówiono wersję Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla osób dorosłych z 2016 roku w kontekście przedstawionych norm żywienia dla populacji ogólnej. Najnowsze normy żywienia ukazały się w 2020 roku.

Kalendarz pełen zdrowia

30 maja

Ferdynand, Żaneta
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?