Normy żywienia 2008

Normy żywienia człowieka, Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych, Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (red.), PZWL, IŻŻ, Warszawa, 2008

Autorzy – specjaliści z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie – pod kierunkiem prof. M. Jarosza przedstawiają zagadnienia dotyczące zapotrzebowania człowieka, omawiają rolę racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej w zapobieganiu nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym. Odnoszą się w książce również do suplementów diety, żywności wzbogacanej i genetycznie zmodyfikowanej. Książka adresowana była do dietetyków, technologów żywności i żywienia, pediatrów oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także do fizjologów i farmaceutów. Najnowsze normy żywienia ukazały się w 2020 roku.

Kalendarz pełen zdrowia

20 kwietnia

Agnieszka, Jagna, Amelia
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!